Valve dostalo mastnú pokutu od Európskej únie

Odoberaj novinky cez  Google News
Pokuta spoločnosti Valve od EÚ
Zdroj: spawn.sk

Európska komisia udelila spoločnostiam Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media a ZeniMax pokutu v celkovej výške 7,8 milióna EUR za porušenie proti monopolných pravidiel.

Predmetom sú dlho trvajúce problémy, ktoré začali ešte v roku 2017. Komisia sa v stanovisku vyjadrila, že: „Spoločnosť Valve a vydavatelia obmedzili cezhraničný predaj určitých PC hier na základe geografického umiestnenia používateľov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.“

Blokovanie zakúpených hier v inom štáte

Inými slovami, problém spočíva v predaji hier cez iné členské štáty. Napríklad, ak ste si v uvedenom roku kúpili hru na Slovensku a následne si ju snažili aktivovať napríklad vo Francúzku, bol problém s neuznaním platnosti. Valve so svojimi distribútormi cielene blokovalo niektoré hry a niektoré cezhraničné krajiny. Nie je známe, o ktoré hry išlo a ani ktoré krajiny využívali distribútori k svojej neoprávnenej činnosti.

Rozsudok komisie ďalej podrobne opisuje nezákonné správanie, ktoré zistil v určitých časových obdobiach a regiónoch. „Bilaterálne dohody alebo zosúladené postupy medzi spoločnosťou Valve a každým z piatich vydavateľov videohier uskutočňované prostredníctvom geograficky blokovaných aktivačných kľúčov Steam, bránili v aktivácii určitých počítačových videohier týchto vydavateľov mimo Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Estónska, Lotyšska a Litvy, “ píšu vo vyjadrení. Má ísť o obdobie v rozmedzí od septembra 2010 do októbra 2015.

Postupy geografického blokovania sa týkali približne 100 videohier s rôznymi žánrami vrátane počítačových, simulačných a akčných hier,“ píše Komisia. „Bránili spotrebiteľom v aktivácii a hraní počítačových videohier predávaných distribútormi na fyzických nosičoch, ako sú DVD, alebo prostredníctvom sťahovania.“  

Valve chybu odmieta a odvoláva sa

Päť dotknutých vydavateľov spolupracovalo a preto komisia udelila nižšie pokuty v závislosti od rozsahu spomínanej spolupráce. Pravdepodobne najviac spolupracoval Capcom, ktorý získal 15% zníženie. Všetci ostatní si musia vystačiť s 10%.

Na záver komisia dodáva, že „viac ako 50% všetkých Európanov hrá videohry. V Európe sa odvetviu videohier darí a teraz má hodnotu viac ako 17 miliárd EUR. Dnešné sankcie proti „geografickému blokovaniu“  spoločnosti Valve a piatim vydavateľov videohier pre PC slúžia ako pripomienka, že podľa právnych predpisov EÚ o hospodárskej súťaži majú spoločnosti zakázané zmluvne obmedzovať cezhraničný predaj. Takéto praktiky zbavujú európskych spotrebiteľov výhod jednotného digitálneho trhu.“

Valve všetky tvrdenia popiera a už sa stihlo aj odvolať. Prípad budeme naďalej sledovať a v prípade nových informácií vám ich prinesieme aj na našom webe.