Federálny súd schválil vyrovnanie medzi Activision Blizzard a EEOC vo výške 18 miliónov dolárov

Odoberaj novinky cez  Google News
Activision Blizzard
Zdroj: wsj.com

Federálny súd schválil vyrovnanie spoločnosti Activision Blizzard s Komisiou pre rovnosť príležitostí v zamestnaní (EEOC) vo výške 18 miliónov dolárov. V septembri minulého roka podala EEOC sťažnosť na danú spoločnosť. V nej tvrdila, že je zodpovedná za zamestnancov, ktorí čelia sexuálnemu obťažovaniu, diskriminácii v tehotenstve a súvisiacim odvetným opatreniam. Bola dohodnutá suma vyrovnania vo výške 18 miliónov USD.

V tom čase kalifornské ministerstvo, ktoré tiež vedie súdny spor proti spoločnosti, vydalo formálnu námietku proti vyrovnaniu s tým, že by mohlo spôsobiť nenapraviteľnú škodu jeho vlastným prebiehajúcim súdnym konaniam. V stredu 30. marca však federálny súd povolil, aby sa vyrovnanie uskutočnilo. V rámci vyrovnania je potrebné splniť niektoré podmienky, ktoré nie sú peňažné.

V rámci dohody s EEOC spoločnosť Activision súhlasila nielen s vytvorením fondu vo výške 18 miliónov USD na odškodnenie oprávnených žiadateľov, ale aj s pokračovaním v zlepšovaní politiky, postupov a školení na predchádzanie obťažovaniu a diskriminácii na pracovisku a so zavedením rozšíreného systému hodnotenia výkonnosti.

Firma musí tiež angažovať neutrálneho poradcu tretej strany pre rovnosť príležitostí v zamestnaní, ktorého musí schváliť EEOC. Táto osoba bude zabezpečovať priebežný dohľad nad dodržiavaním dohody zo strany spoločnosti a jej zistenia sa budú oznamovať priamo EEOC a predstavenstvu spoločnosti Activision Blizzard.

Spoločnosť Activision Blizzard musela v rámci dohody zamestnať aj koordinátora pre rovnosť príležitostí v zamestnaní s príslušnými skúsenosťami v oblasti rodovej diskriminácie, obťažovania a súvisiacich odvetných opatrení, ktorý bude spoločnosti pomáhať. Spoločnosť na túto pozíciu prijala Stacy Jackson. Jackson začala v spoločnosti pracovať 16. marca.

Čo na to Bobby Kotick?

„Dohoda, ktorú sme minulý rok dosiahli s EEOC, odzrkadľuje náš neochvejný záväzok zabezpečiť bezpečné a spravodlivé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov,” povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Activision Blizzard Bobby Kotick, na margo najnovšieho rozhodnutia, s ktorým prišiel súd. „Naším cieľom je, aby sa naša spoločnosť stala vzorom pre toto odvetvie, a budeme sa naďalej zameriavať na odstránenie obťažovania a diskriminácie z nášho pracoviska.“

„Schválenie tohto urovnania súdom je dôležitým krokom k tomu, aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci budú mať k dispozícii mechanizmy, ktoré im umožnia obrátiť sa na súd a brániť sa. Teší nás, že federálny súd, ktorý preskúmal naše urovnanie s EEOC, konštatuje, že je spravodlivé, primerane adekvátne a podporuje verejný záujem.“

„Schválenie je dôležitým krokom na našej ceste k tomu, aby sa všetci v Activision Blizzard vždy cítili bezpečne. Dúfame, že zistenia súdu – vrátane jeho názoru, že mnohé z námietok vznesených v súvislosti s naším vyrovnaním boli nepresné a špekulatívne – rozptýlia všetky prípadné nejasnosti. Po preskúmaní a schválení všetkých podmienok vyrovnania môžeme pokračovať ďalej,” uzavrel Kotick.

Obrat firmy k lepšiemu prostrediu

Odkedy vyšli najavo rôzne obvinenia zo sexizmu, obťažovania a diskriminácie v súvislosti so žalobou, ktorú na ňu podal štát Kalifornia, spoločnosť odvtedy vypracovala “politiku nulovej tolerancie” voči obťažovaniu. Odvetným opatreniam, štvornásobne zvýšila veľkosť svojho tímu pre etiku a dodržiavanie predpisov. Výrazne zvýšila investície do súvisiacich školení.

Zvýšila transparentnosť prostredníctvom nových správ o rovnosti v odmeňovaní a zastúpení rozmanitosti. Prispela 1 miliónom dolárov organizácii Women in Games International na podporu úspechu žien v globálnom hernom priemysle.

Firma tiež upustila od povinnej arbitráže v prípade individuálnych sťažností na sexuálne obťažovanie a diskrimináciu. Spustila nový nástroj, ktorý sleduje údaje o zastúpení a prítomnosti žien a kandidátov z nedostatočne zastúpených etnických skupín. Vo fáze uchádzania sa o zamestnanie, pohovoru a prijímania do zamestnania, vypracovala prísnejšie pravidlá týkajúce sa alkoholu.

Nedávno spustila program spätnej väzby, ktorý umožnil, aby viac ako 90 % manažérov dostalo osobnú spätnú väzbu. Spustila platený školiaci program, ktorého cieľom je naučiť účastníkov vývoja hier, pripraviť ich na inžinierske úlohy.

V októbri 2021 si spoločnosť Activision stanovila cieľ zvýšiť v nasledujúcich piatich rokoch zastúpenie žien a nebinárnych zamestnancov o 50 %. Zaviazala sa tiež, že v priebehu nasledujúcich 10 rokov investuje 250 miliónov dolárov do iniciatív. Tie by mali podporovať rozšírenie príležitostí v oblasti hier a technológií pre nedostatočne zastúpené komunity.

Urovnanie sporu s EEOC je len poslednou novinkou pre spoločnosť, ktorá v tomto prípade zaznamenala mnoho míľnikov. V Kalifornii podali prvú žalobu proti spoločnosti, generálny riaditeľ Bobby Kotick bol predvolaný na súd. SEC vyšetrovala Activision Blizzard v súvislosti s nevhodným správaním na pracovisku. A spomenúť musíme aj akcionárov, ktorí spoločnosť zažalovali za utajenie vyšetrovania sexuálneho obťažovania predtým, ako sa dostalo do popredia. Najnovšie podal novú žalobu na súd proti Activision Blizzard súčasný zamestnanec, ktorý tvrdí, že čelil diskriminácii a zažil sexuálne obťažovanie.