Activision Blizzard čelí ďalšej žalobe

Odoberaj novinky cez  Google News
Activision Blizzard
Zdroj: wsj.com

Spoločnosť Activision Blizzard čelí ďalšej žalobe, ktorú podalo mesto New York. V žalobe sa tvrdí, že generálny riaditeľ Bobby Kotick bol „nespôsobilý rokovať o predaji spoločnosti” Microsoftu. Dohodu vraj uzavrel sčasti preto, aby „unikol zodpovednosti” za svoju úlohu pri umožnení nesprávneho správania a zneužívania na pracovisku.

Žalobcovia tvrdia, že žaloba vyplýva z požiadavky na kontrolu účtovných kníh a záznamov spoločnosti Activision Blizzard z októbra 2021. V rámci vyšetrovania jej predstavenstva, konkrétne jej „zlyhania pri udržiavaní bezpečného a nediskriminačného pracovného prostredia pre svojich zamestnancov (najmä z radov menšín a žien) a zlyhania pri prijímaní opatrení v reakcii na opakované závažné obvinenia z nesprávneho správania, diskriminácie a obťažovania zo strany vedúcich pracovníkov spoločnosti Activision”.

Podľa sťažnosti spoločnosť Activision čiastočne vyhovela, ale potom 18. januára – kým prebiehala kontrola – oznámila akvizičnú dohodu so spoločnosťou Microsoft. Žalobcovia tvrdia, že táto dohoda podhodnocuje spoločnosť Activision Blizzard – nielen na základe prirážky k cene akcií, ktorú žaloba opisuje ako „mizivých 1,16 %”, ale aj preto, že nezohľadňuje hodnotu „odvodených nárokov”, ktoré žalobcovia vyvíjali samostatne voči spoločnosti Activision Blizzard. Tieto nároky zaniknú, ak a keď sa Activision Blizzard stane dcérskou spoločnosťou Microsoftu.

Žalobcovia tvrdia, že k transakcii došlo tak rýchlo a s takou zľavou, pretože členovia predstavenstva spoločnosti Activision Blizzard, a najmä Kotick, „čelili veľkej pravdepodobnosti zodpovednosti za porušenie fiduciárnych povinností”, pretože neriešili obvinenia z rozsiahleho pochybenia v spoločnosti.

„Vďaka oznámenému zlúčeniu sa Kotick bude môcť úplne vyhnúť zodpovednosti. Namiesto toho bude po ukončení fúzie naďalej pôsobiť ako výkonný riaditeľ. Čo je ešte horšie, napriek jeho potenciálnej zodpovednosti za porušenie fiduciárnych povinností. Predstavenstvo umožnilo samotnému Kotickovi rokovať o transakcii so spoločnosťou Microsoft. Rozhodnutie predstavenstva poveriť Koticka procesom rokovaní je neospravedlniteľné aj z toho dôvodu, že Kotick osobne získa značné materiálne výhody, ktorých hodnota nie je priamo spojená s cenou fúzie.”

Nejedná sa o prvý podozrivý krok

Žaloba sa odvoláva aj na kúpu akcií spoločnosti Activision za približne 108 miliónov dolárov v marci 2022 Alexandrom von Furstenburgom, Barrym Dillerom a Davidom Geffenom. Všetci sú Kotickovými priateľmi alebo spolupracovníkmi. Táto transakcia vyvolala vyšetrovanie možného zneužitia dôverných informácií zo strany amerického ministerstva spravodlivosti aj Komisie pre cenné papiere a burzy.

„Tieto veľmi podozrivé obchody môžu trom Kotickovým spoločníkom priniesť neočakávaný zisk vo výške viac ako 100 miliónov USD,” uvádza sa v žalobe. „Pokračujúce podozrivé pochybenia Koticka aj po odsúhlasení fúzie ešte viac zdôrazňujú skutočnosť, že Kotick nebol spôsobilý rokovať o fúzii v mene spoločnosti.”

Advokát Richard Hoeg z advokátskej kancelárie Hoeg Law poznamenal, že žaloba je „žiadosťou o účtovné knihy a záznamy” týkajúcou sa pôvodnej žiadosti o záznamy. Jej požiadavky zahŕňajú prístup k informáciám požadovaným v pôvodnom podaní z roku 2021, ako aj výdavky a súdne poplatky, ktoré vznikli v súvislosti so žalobou. „Ďalšiu pomoc, ktorú súd považuje za spravodlivú a primeranú” – a hoci je znenie žaloby pomerne vážne, Hoeg povedal, že je nepravdepodobné, že by malo vplyv na akvizíciu, ktorú minulý týždeň drvivou väčšinou schválili akcionári.

Pomerne veľa prekážok

„Dobre, takže toto je žiadosť o účtovné knihy a záznamy (nie vecnejšia žaloba), nepodalo ju mesto, ale fondy, ktoré majú investičný záujem v spoločnosti Activision. Úprimne povedané, 98 % akcionárov naozaj poškodzuje argument „hodnota je príliš nízka/nevhodne dohodnutá”,” uviedol Hoeg na Twitteri. “Nie je to nič, ale v porovnaní so všetkým ostatným, čo sa spoločnosti Activision (a Microsoftu) deje… je to blízko.”

Stále však zostávajú určité prekážky. Akvizícia Activision Blizzard spoločnosťou Microsoft podlieha schváleniu regulačných orgánov. Čo by mohlo byť problematické, a hoci niektoré súdne spory boli urovnané, iné sa naďalej hromadia: V marci jeden zo zamestnancov Activision Blizzard podal žalobu, v ktorej žiadal odvolanie Koticka z funkcie generálneho riaditeľa, pretože neriešil problémy spoločnosti.

V e-maili zaslanom PC Gameru zástupca spoločnosti Activision Blizzard uviedol, že spoločnosť bude proti sťažnosti bojovať. „Nesúhlasíme s obvineniami uvedenými v tejto žalobe a tešíme sa, že budeme môcť súdu predložiť naše argumenty,” uviedol zástupca.